Publicerad Jun 21, 2023

Utsatt för brott (målsägande)

Om Du har blivit utsatt för ett brott är det av stor vikt att Du omgående tar kontakt medadvokatfirman för vägledning och även att Du namnger advokaten inför ett polisförhör.

Advokaten kommer sedan under förundersökningen föra Din talan och tillvarata Dinaintressen och bistå Dig med juridisk hjälp och vägledning.

Du ska även anmäla till Ditt försäkringsbolag om Du har blivit utsatt för brott, detta då i deflesta hemförsäkringar finns det skydd för brott.

Om sedan åtal väcks (går till domstol) hjälper advokaten Dig med att ansöka om skadeståndför det brott Du blivit utsatt för. Du kan som målsägande (beroende på vad för brott det rör)ha rätt till kränkningsersättning, ersättning för omkostnader kopplade till brottet, sakskadorsamt sveda och värk. Alla de olika poster inom skadestånd förklaras vid kontakt eller biträde iDitt ärende.