Familjerätt

- Vårdnad samt umgänge

I samband med en separation uppstår det ofta konflikter och frågor som inte alltid går att lösa på egen hand, särskilt om man har barn tillsammans. Advokatfirman är specialiserad inom familjerättslig juridik och handlägger ett omfattande antal familjerättsliga tvister vid domstol varje år.

Familjerätt är ett område som berör de mest personliga och känsliga aspekterna av våra liv. Från skilsmässor till vårdnadstvister, de juridiska utmaningarna inom familjerätt kan vara överväldigande. Därför är det av yttersta vikt att ha en advokat som är specialiserad inom detta område för att vägleda och stödja dig genom processen.

När behöver man anlita en advokat inom familjerätt?

  • Skilsmässa eller separation: För att vägleda genom den juridiska processen och säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar.
  • Vårdnadstvister: När föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen.
  • Barns boende: Bestämmande av var barnet/barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.
  • Underhållsbidrag: Fastställande av underhåll för barn.
  • Bodelning: Fördelning av gemensamma tillgångar och skulder efter en separation eller skilsmässa.
  • Upprättande av samboavtal: För att definiera rättigheter och skyldigheter mellan sambos vid en eventuell separation.
  • Upprättande av äktenskapsförord: För att klargöra makars ekonomiska förhållanden under äktenskapet och hur dessa ska fördelas vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa).
  • Vårdnadshavarens rätt att flytta med barn: Om en vårdnadshavare vill flytta och den andra vårdnadshavaren inte samtycker.
  • Skydd mot våld i nära relationer: Söka skyddsorder eller kontaktförbud mot en våldsam partner eller familjemedlem.
  • Medling: Assistera par i att lösa tvister utanför domstol genom medling.

Dessa är bara några av de många situationer där en advokat inom familjerätt kan vara ovärderlig. Det är alltid rekommenderat att konsultera en advokat när man står inför juridiska frågor eller beslut som rör familjen.

Erfarenhet inom barns vårdnad och umgängesrätt

Advokatfirman har en mångårig erfarenhet av att hantera situationer som ofta uppstår såsom vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt med barn, underhåll m.m. I samband med detta är det ofta viktigt att man har ett ombud och att ombudet har erfarenhet av olika tänkbara situationer som kan uppstå för att på så sätt bistå med den hjälp situationen kräver.

Bostad och familjerättsliga avtal

Vi arbetar även med frågor som kvarsittanderätt samt övertagande av bostad i samband med separation. Vi erbjuder även juridisk hjälp med bodelning, upprättande av andra typer av familjerättsliga avtal (äktenskapsförord, samboavtal m.m.).

Advokatens roll som stöd och första kontakten

En advokat ska utöver att vara ett juridiskt ombud under processen även vara ett stöd och därmed värdesätter och lägger vi stor vikt i att Du alltid ska kunna kontakta oss och att en tillit finns. Inledande kontakt (via telefon eller epost) med advokatfirman erbjuds kostnadsfritt för att vi ska kunna avgöra vad för juridisk hjälp Du är i behov av samt vad Dina alternativ är.

Krav på informationssamtal före domstolsprocess

Om Du överväger att gå vidare med Ditt krav (angående vårdnad eller barnets boende/umgänge) är det även viktigt att Du är medveten om att sedan år 2022 ställer Sveriges domstolar ett huvudkrav på att man gått på ett informationssamtal hos familjerätten (i den kommun barnet i fråga tillhör) för att kunna inleda en process i domstol.

Syftet med informationssamtalet

Samtalet är till för att informera föräldrar om vad en vårdnadstvist innebär samt om det finns möjlighet att undvika en rättslig process.

Ansökningsprocess och akuta situationer

Om man ansöker om informationssamtal ska ett sådant hållas inom 4 veckor från det att man begärde ett informationssamtal. Vid en akut situation är vårt råd att man omgående tar kontakt med familjerätten och ansöker om ett samtal och därefter bokar in ett sammanträde med oss.

Kontakta oss för fri rådgivning inom Familjerätt.

Så går processen till

Att anlita en advokat kan kännas överväldigande, men vi är här för att göra processen så smidig som möjligt för Dig.

Enkel översikt:

Första mötet: Vi lyssnar på Dina behov och tankar, sätter oss in och förstår Ditt unika fall och ger Dig en första vägledning.

Strategi: Vi utformar en skräddarsydd strategi baserad på Dina mål och önskemål.

Genomförande: Vi representerar Dig genom varje steg, vare sig det är förhandlingar, kontakt med motparten eller ombudet, medling eller domstolsprocesser.

Avslut: Vi ser till att alla juridiska aspekter är korrekt hanterade och att Du kan gå vidare med klarhet och försäkran.

Kontakta oss för fri rådgivning inom Familjerätt.

Varför välja oss på Molenda Advokatbyrå?

Att välja Advokatfirma Molenda för Ditt familjerättsliga ärende är ett beslut som står för trygghet och expertis. Med ledorden erfarenhet, omsorg och klienten i fokus, strävar vi efter att inte bara erbjuda juridisk vägledning, utan också ett genuint stöd genom de ofta känsliga och komplexa processerna inom familjerätt. Vår omfattande kunskap och kompetens, med en särskild inriktning inom brottmål och familjerätt, gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som verkligen passar Dina unika behov och omständigheter. Hos Advokatfirma Molenda är Du inte bara en klient, utan en värdefull individ vars rättigheter och önskemål står i centrum för allt vi gör. Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning om hur vi kan hjälpa Dig.

Vanliga frågor och svar

Vad är en advokats huvuduppgifter inom familjerätt?

En advokats (inom familjerätt) huvuduppgifter inkluderar att ge råd om juridiska aspekter av äktenskap, skilsmässa, vårdnad, underhåll och andra relaterade ämnen. De representerar också sina klienter i domstol, medlar i tvister och hjälper till med att upprätta juridiska dokument som äktenskapsförord eller samboavtal.

Hur skiljer sig en familjerättsadvokat från andra advokater?

Medan alla advokater har en grundläggande förståelse för lagen, har en advokkat inom familjerätt specialiserad kunskap och erfarenhet av de specifika lagar, regler och förfaranden som gäller för familjerättsliga ärenden. De har också en djupare förståelse för de emotionella aspekterna av dessa ärenden.

Hur mycket kostar det att anlita en familjerättsadvokat?

Kostnaden för att anlita en advokat kan variera beroende på ärendets komplexitet och tiden ärendet pågår, kostnaden bygger på den arbetstid som krävs i DItt ärende. Inom familjerätt sker debitering utifrån den tid som läggs ner i ärendet, det går därmed inte att inledningsvis uppge vad den exakta kostnaden kommer att bli, vid det första sammanträdet går advokatfirman igenom hur kostnaderna i familjerättsliga ärenden går till och vad för kostnad man kan förvänta sig. 

Finns det några stöd eller bidrag jag kan ansöka om?

Ja, det finns rättsskydd (hemförsäkring) och rättshjälp som kan täcka en del av kostnaderna för juridisk rådgivning och representation, beroende på din ekonomiska situation.