Vi är specialiserade inom familjerätt & brottmål

Fri rådgivning

Lär dig mer om brottmål och familjerätt

Brottmål
Familjerätt
LVU

Kallad till polisförhör (misstänkt för brott)

Om Du har blivit kallad till ett polisförhör med anledning av misstanke om brott har Du i flesta fall rätt till en offentlig försvarare och Du har rätt att välja den advokat Du önskar. Det är inte ovanligt att en person som är misstänkt för brott inte namnger en specifik advokat och då utses en av domstolen. Om Du har varit i kontakt med advokatfirman eller fått rekommendation kan Du vid kontakt med polisen uppge att Du vill att advokat Marc Molenda ska bli förordnad som Din offentliga försvarare.

Läs mer

Vi ska skilja oss/separera och hur gör vi med vår bostad och andra tillgångar

I samband med att man tar beslutet att separera uppstår i de flesta fall en del frågor som måste lösas bl.a. hur man ska göra med bodelning av de ekonomiska mellanhavanden som kan finnas, detta berör främst gemensam bostad samt bohag.

Läs mer

Umgängesrätt med barn

I de flesta fall kan föräldrar lösa hur barnets relation med bägge sina föräldrar ska se ut efter en separation, dock uppstår det ibland situationer där man inte utan hjälp kan lösa denna fråga. Omständigheter som beaktas och där vikt fästs är bl.a. barnets ålder, barnets relation till föräldern, boendesituationen för föräldern samt om det eventuellt föreligger brist i omsorgen hos föräldern.

Läs mer

Navigera i vårdnadstvister: Marc Molendas expertis för familjens bästa

Bryggor över familjerättsliga konflikter: Molendas metoder för effektiv medling

Skilsmässa/separation

I samband med att ett äktenskap eller en relation avslutas och det finns gemensamma barnmed i bilden uppstår oftast frågor vad som kommer hända.

Läs mer

Utsatt för brott (målsägande)

Om Du har blivit utsatt för ett brott är det av stor vikt att Du omgående tar kontakt medadvokatfirman för vägledning och även att Du namnger advokaten inför ett polisförhör.

Läs mer
Fler artiklar