Arvode

Det behöver inte vara förenat med höga kostnader att anlita en advokat. Vid de flesta typer av tvister kan man också få hjälp med större delen av kostnaderna (rättsskydd och rättshjälp). Vi går igenom alla möjliga alternativ för Dig och strävar att hitta den bästa lösningen åt dig.

Vi bistår även med hjälp med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp vid stundande eller pågående tvist.

Rättsskydd

Rättsskydd söks via Din hemförsäkring, och det omfattar de flesta tvister. Försäkringsbolaget står då för merparten av de ombudskostnader som uppstår (75-80 %). Din kostnad uppgår till den självrisk som försäkringsbolaget tar ut som oftast är mellan 20-25 % beroende på vilket försäkringsbolag man har.

Vid önskat biträde är det vi som ordnar med att ansöka om rättsskydd, vilket först kan ske när en tvist föreligger.

Rättshjälp

Om Du av någon anledning inte har rätt till rättsskydd hjälper vi Dig att undersöka om Du kan söka rättshjälp. Vid rättshjälp står staten för merparten av ombudskostnaderna. Om Du beviljas rättshjälp ligger rättshjälpsavgiften (självrisken) mellan 2-40 %, beroende på Din inkomst och ekonomiska situation.

 Vid önskat biträde är det vi som ordnar med att ansöka om rättshjälp i Ditt ärende.

Privat finansiering

Om Du inte kan erhålla rättsskydd eller rättshjälp och befinner Dig i en stundande eller pågående tvist och är i behov av advokat går vi igenom kostnaden samt upplägg (avbetalning) för betalning av denna kostnad vilket sker vid det inledande mötet för rådgivning. I de flesta ärenden där betalning sker privat går vi på den timtaxa som staten varje år bestämmer och som även gäller för rättsskydd eller rättshjälp.

Brottmål

Om Du är misstänkt för brott och har rätt till en offentlig försvarare står staten för advokatens kostnad, Du kan dock bli återbetalningsskyldig för delar eller hela advokatens kostnad (krävs att Du döms för brott och har en tillräckligt god ekonomi).

 Om Du har blivit utsatt för brott står staten advokatens kostnad oavsett utgången.

Offentligt biträde

Om Ditt ärende rör LVU står staten för advokatens kostnad.  

Advokatsamfundets konsumentnämnd

Besök hemsida