Om oss

Erfarenhet, omsorg och klienten i fokus är ledord i verksamheten. Med en omfattande kunskap och kompetens med en särskild inriktning inom brottmål och familjerätt är Du välkommen att kontakta oss för rådgivning om hur vi kan hjälpa Dig.

Advokatfirman är centralt belägen i Stockholm och besitter en god processvana och kunskap inom de områden firman är verksam i (Familjerätt och brottmål). Med den mångåriga erfarenhet firman har är Du i trygga händer och kan få den juridiska hjälp och stöd Du är i behov av.

Att vara i domstolen vid rättegångar är en naturlig del i advokatfirmans verksamhet och har ett mycket stort antal processer per år i samtliga domstolar. Dessa har skett både i Stockholm men även övriga delar av Sverige. Advokatfirman arbetar huvudsakligen i Stockholm samt närliggande områden/städer. Vår erfarenhet av detta ger Dig som klient en trygghet och förutseende under hela processens gång, såväl före som under men även efter.

En advokat ska utöver att vara ett juridiskt ombud under processen även vara ett stöd och därmed värdesätter och lägger vi stor vikt i att Du alltid ska kunna kontakta oss och att en tillit finns.

Inledande kontakt (via telefon eller epost) med advokatfirman erbjuds kostnadsfritt för att vi ska kunna avgöra vad för juridisk hjälp Du är i behov av.

Om Marc

Advokat Marc Molenda har varit verksam inom familjerätt och brottmål över 11 år och har även tidigare arbetat inom Kriminalvården. Huvudområden är familjerätt där det kan röra sig om allt från skilsmässa/separation och följande frågor kring bodelning samt underhåll. Det huvudsakliga området inom familjerätt är dock frågor kring vårdnad om barn där klienter önskar få till en ändring (gemensam vårdnad eller ensam vårdnad) samt frågor kring barnets boende samt umgängesrätt.

Inom brottmål har Marc arbetat både som försvarare (offentlig försvarare samt privat) samt målsägandebiträde, arbetar även som särskild ställföreträdare för barn inom brottmål. Med en mångårig erfarenhet samt arbete inom Kriminalvården besitter Marc goda kunskaper inom brottmål samt när personer blivit frihetsberövade (gripen, anhållen och häktad).

Som försvarare bistår Marc med hjälp under en pågående förundersökning (utredning angående brott) och närvarar vid polisförhör och bistår med råd och hjälp under pågående utredning. Om Du har blivit kallad till ett polisförhör och ej fått en advokat har Du alltid rätt att namnge den advokat Du vill ska företräda Dig.

Om åtal väcks företräder Marc Dig under de domstolsförhandlingar som sker och ser till att föra Din talan angående skuldfrågan och om skadeståndsanspråk finns.

Om Du blivit utsatt för brott (målsägande) arbetar Marc även med att företräda Dig och närvarar vid polisförhör och leder Dig genom utredningen. Om åtal sedan väcks bistår Marc med hjälp kring att yrka skadestånd för det brott Du blivit utsatt för.

Utöver Marcs huvudområden arbetar han även inom LVU (lagen om vård av unga) där Marc företrätt både vårdnadshavare samt barnen/barnet i fråga. Om Du som vårdnadshavare fått vetskap om att socialtjänsten överväger att omhänderta Ditt barn kan Du ta kontakt med Marc för rådgivning samt vägledning.

Om barnen/barnet redan är omhändertaget kan Du ta kontakt med Marc för hjälp i situationen samt för kommande förhandling i domstol.

Du är i trygga händer om Du tar kontakt med Marc då han har en mångårig erfarenhet om dessa frågor samt om tvist uppstår.

Det erbjuds en fri rådgivning i inledande kontakt och vid det fall ett behov finns att gå vidare bokar vi in ett sammanträde för direkt rådgivning angående Din situation.

Vid ett sammanträde besvaras alla Dina juridiska frågor och en plan görs kring vilka åtgärder som behöver vidtas. Vid ett sammanträde går man även igenom de ekonomiska möjligheter som finns för hjälp med Ditt ärende (rättsskydd och rättshjälp).

Som advokat har Marc en tystnadsplikt som innebär att Du kan känna Dig trygg i att kontakten stannar mellan er.

Tveka inte att ta kontakt med Marc via telefon eller epost om Du har juridiska frågor kring det han är specialiserad inom.