LVU

Utöver huvudområdena arbetar advokatfirman även med offentliga biträden rörande bl.a. LVU (lagen om vård av unga) och LPT.

Det är av största vikt att Du skyndsamt tar kontakt med advokatfirman om Du befinner Dig i en situation där socialtjänsten är inkopplad och överväger att omhänderta Ditt barn. Om det pågår en ansökan om LVU eller Du har fått information av socialtjänsten att det kommer att ske har Du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten, Du är även fri att välja Ditt ombud vilket är bäst att man gör samtidigt som man har kontakt med socialtjänsten.