Publicerad Jun 08, 2023

Kallad till polisförhör (misstänkt för brott)

Om Du har blivit kallad till ett polisförhör med anledning av misstanke om brott har Du i flesta fall rätt till en offentlig försvarare och Du har rätt att välja den advokat Du önskar. Det är inte ovanligt att en person som är misstänkt för brott inte namnger en specifik advokat och då utses en av domstolen. Om Du har varit i kontakt med advokatfirman eller fått rekommendation kan Du vid kontakt med polisen uppge att Du vill att advokat Marc Molenda ska bli förordnad som Din offentliga försvarare.

Om Du sedan får advokaten förordnad kommer den närvara vid samtliga polisförhör. Införpolisförhör har Du och advokaten kontakt rörande hur polisförhöret kommer gå till.

Det är av största vikt att Du får advokaten förordnad så snabbt som möjligt, både för att Duska kunna få svar på Dina frågor men även att allt går rätt till. Det är dessvärre inte ovanligt att personer i början av en utredning går själva till polisen och förhör hålls utan advokat, vilket kan få förödande konsekvenser eftersom saker kan missuppfattas eller att man ger ett svar som man inte egentligen menade eller förstår och då finns dessa uppgifter i protokollet från förhöret.

Dina rättigheter går polisen igenom innan förhöret börjar och Du får även en delgivning av vad det är Du är misstänkt för. Du behöver aldrig besvara frågor rörande Din egna skuld eller medverka i utredningen, om Du däremot har uppgifter eller underlag som kan göra att misstanken försvinner är det av största vikt att det sker så tidigt in i utredningen som möjligt.

Tveka inte att ta kontakt med advokatfirman om Du har någon fråga eller blivit kontaktad av polisen för ett förhör.